Tek bir yabancı dil öğrenmenin dahi yetersiz kaldığı günümüzde, dil edinimi çok büyük önem taşımakta. Özel Aykuşağı Koleji olarak, öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını artırmaktır.

Öncelikle dilin sevdirildiği ve öğrencilerin dil becerisinin gerçek hayata aktarılmasının amaçlandığı, öğrencilerin dilin yapısını ve kurallarını iyi öğrenip dil kullanımına yönelik dört temel beceriyi (okuma-konuşma-yazma-dinleme) kazanmaları sağlanır.